Ät!Stockholm Innovationstävling

Ät!Stockholm är en innovationstävling för nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror. Företag tävlar med en produkt som bygger på svenska råvaror och som är producerad på ett hållbart sätt. Produkten ska också smaka gott och ha en stark marknadspotential.

På finaldagen pitchar de tävlande med sina produkter inför jurygrupperna samt publik. Alla besökare ges även möjlighet att smaka på tävlingsbidragen. I potten ligger ett pris i form av kvalificerat stöd för att underlätta för produkten att komma ut på marknaden.

 

Projektet drivs av Södertälje kommun och Region Stockholm i samarbete med MatLust och Länsstyrelsen Stockholm.

 

Område: Match-making, Idéhantering och generering, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: MatLust (Region Stockholm),
För vem: Tävlingen vänder sig till små och medelstora företag som är förädlare, råvaruproducent eller matlagare
Strategisk tidshorisont för företag:
Resultat: Inspirera till att få fram fler svenska hållbara livsmedelsprodukter och synliggöra dem för marknaden.
Fördelar: Det gynnar innovationstakten samt idérikedomen
Genomförandetid: Sträcker sig från nu fram till finalen den 19 november 2020
Kommentarer: Ät!Stockholm 2020 är en vidareutveckling av tävlingen ”Matverk” Stockholm, deltävling i nationella tävlingen Matverk, som inte arrangeras längre. Då Matverk Stockholm var en mycket uppskattad tävling har man valt att starta Ät!Stockholm 2020, där man bygger vidare på tidigare erfarenheter och fokuserar ännu mer på hållbarhet.
Kontakt:
Namn: Eva Helén
E-Post: eva.helen@sodertalje.se
Telefon: 08-523 037 57