Challenge Workshop

En dag med föredrag och workshop sätts samman tillsammans med en referensgrupp från företagen. Inledande föredrag om nuläge, utmaningar, visioner för företagen hålls av dem själva eller inbjuden initierad talare. 3-5 utmaningar identifieras och gruppen delas i mindre grupper. Gruppdiskussioner om utmaningarna genomförs, kunskapsluckor identifieras och en önskelista för framtida aktiviteter skapas. Innovationsstödjaren är samtalslots under dagen, sammanställer en aktivitetslista och förmedlar kontakt till kompetens och utförare av framtida aktiviteter.

Område: Utmaning / Behov, Idéhantering och generering,
Ägare: RISE,
För vem: Branschförening, företagskluster eller företag
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Företagen/företaget får definierade utmaningsområden med lista över aktiviteter att prioritera för framtida satsningar.
Fördelar: Samlar input från många under kort tid, medverkar till samsyn inom bransch,
Genomförandetid: Ca 3 mån (förberedelse, genomförande, uppföljning)
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Carina Gatzinsky
E-Post: carina.gatzinsky@ri.se
Telefon: