CLUK – Småskalig produktion

CLUK är en neutral aktör som hjälper både stora och små företag att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. CLUK erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. Vi arbetar främst med pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter och desserter, men även andra typer av livsmedel är välkomna. CLUK är ett centrum för kreativ samverkan, erfarenhetsutbyte och förnyelse inom livsmedelsindustrin.

Område: Uppskalning,
Ägare: CLUK,
För vem: Företag
Strategisk tidshorisont för företag:
Resultat: CLUK erbjuder småskalig produktion i sina lokaler.
Fördelar:
Genomförandetid:
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Cissi Lingerud
E-Post: cissi.lingerud@cluk.se
Telefon: