Digest Innovation

Digest Innovation är ett samarbete mellan Healthy Marketing Team och Livsmedelsakademin som syftar till att mäta innovationsförmågan och innovationskulturen på ett företag. Genom att se vilka olika typer av innovationsprofiler det finns i en grupp kan vi skapa mer innovativa team som bättre komplementerar varandra i innovationscykeln.

Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Livsmedelsakademin,
För vem: Företag
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och Långsiktigt
Resultat: Mer innovativ förmåga i företaget.
Fördelar:
Genomförandetid:
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Rolf Bjerndell
E-Post: rolf.bjerndell@livsmedelsakademin.se
Telefon: