Entreprenörsrådet (Skåne)

Entreprenörsrådets främsta uppgift är att hjälpa entreprenörer som jobbar med mat och livsmedel. Entreprenörsrådet består av ett antal personer med lång bakgrund från såväl industrin som akademin. Vår sammanlagda erfarenhet hjälper entreprenörer att på bästa sätt ”hamna rätt” i de ibland ganska svåröverskådliga ”innovationssystemet” för att de ska nå framgång och tillväxt.

Område: Match-making,
Ägare: Livsmedelsakademin,
För vem: För stöd till entreprenörer i Skåne
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Tillgång till kunskap och erfarenhet som stödjer tillväxt och utveckling för entreprenörer.
Fördelar:
Genomförandetid: Löpande
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Rolf Bjerndell
E-Post: rolf.bjerndell@livsmedelsakademin.se
Telefon: