Handlarnätverk (SpS)

Handlarnätverket är den naturliga mötesplatsen för utvecklingsfrågor inom skånsk livsmedelshandel. Där samlas engagerade handlare med intresse för att utveckla både sin egen verksamhet och Skåne som matregion. Nätverket är konkurrensneutralt och innehåller handlare från både de stora dagligvarukedjorna och mindre aktörer. Handlarnätverket har varit drivande i att utveckla konceptet Smaka på Skåne – Närproducerat och noga utvalt.

Område: Kommersialisering,
Ägare: Livsmedelsakademin,
För vem: Handlare, bransch
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Nätverk för att driva gemensamma, konkurrensneutrala frågor inom handeln.
Fördelar:
Genomförandetid: Löpande
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Elin Pettersson
E-Post: elin.pettersson@livsmedelsakademin.se
Telefon: