Hur digital är du?

Livsmedelsutveckling Sydost har tagit fram ett program som erbjuder regionens företag inom livsmedelsbranschen att genomlysa sin verksamhet med fokus på det digitala, till ett kraftigt subventionerat pris. Mer information hittar du i länken till erbjudandet.

Område: Utmaning / Behov, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Livsmedelsutveckling Sydost (Region Kalmar län),
För vem: Enskilt företag
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och långsiktig
Resultat: Företaget får en genomlysning av sin verksamhet med fokus på det digitala. Det kan handla om administrativa rutiner, automatiseringsgrad eller närvaron på webben och i sociala medier.
Fördelar: Digitaliseringsprogrammet innehåller en individuell översyn av de egna företagets digitala verktyg och processer, med förslag på skräddarsydda åtgärder för förbättring.
Genomförandetid:
Kommentarer: Kostnaden för programmet är 1500kr. Kräver att företaget fyller i blanketter kring de-minimisstöd Läs mer här: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/forordning-om-stod-av-mindre-betydelse/
Kontakt:
Namn: Thomas Isaksson
E-Post: thomas.s.isaksson@regionkalmar.se
Telefon: 0480-448 361