IMProve

WEB baserat verktyg varvas med intervjuer av utförare. Företaget får en genomlysning av sin innovationskraft samt en benchmark av marknaden (jämförelse hur man står sig mot andra europeiska företag).

Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: RISE,
För vem: Enskilt företag
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Resultat i form av rapport med feedback och tydliga action points
Fördelar: Innebär en strukturerad dialog med tränade coacher som fokuserar på företagets viktigaste utmaningar. IMProve är ett etablerat verktyg/metod som används i hela Europa. Motsvarande 7 dagars kostnadsfri coaching kan erbjudas utvalda SMF via Enterprise Europe Network (SWENNIS). Resulterar i konkreta rekommendationer och en handlingsplan.
Genomförandetid: ca 1-2 månader (intromöte 1-2h), workshop IMProve-analys (ca 4 h), workshop handlingsplan (2-3 h), uppföljande coaching.
Kommentarer: Endast certifierade utförare.
Kontakt:
Namn: Alexander Milanov
E-Post: alexander.milanov@ri.se
Telefon: