Innovation Landscaping

Innovation landscaping är ett verktyg utvecklat av RISE för att i en strukturerad process föra samman ett stort företag med att antal innovativa småföretag. En innovationsmatris sätts upp inom aktuellt tekniskt område. Genom RISE internationella nätverk mappas relevanta och intressanta småföretag in i matrisen. RISE gör ett första urval av företagen i matrisen och intervjuar dem innan direktkontakt mellan parterna möjliggörs. HÄR kan du läsa mer om verktyget.

Område: Match-making,
Ägare: RISE,
För vem: Enskilt företag
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och Långsiktigt
Resultat: Underlättande för kundföretag att hitta rätt kompetens-och utvecklingsföretag att gå vidare med.
Fördelar: Underlättar och effektiviserar processen att hitta utvecklingspartners som hjälper företaget vidare i den riktning man definierat vid start.
Genomförandetid: Ca 6 månader, planeras med tydlig gatepoint
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Linus Arnold
E-Post: linus.arnold@ri.se
Telefon: