Innovation Spark

Verktyget hjälper företag att tänka nytt och tänka annorlunda i innovationsprocessen. Innovation Spark är ett koncept för att ta fram och konkretisera idéer som kan utveckla affären och/eller verksamheten. Utmaningen beskrivs för företaget genom att deras idéer inventeras på ett strukturerat sätt. Genom korta beskrivningar av behov, fördelar, värde, potential och nuläge sätts ett kort dokument ihop som beskriver TRL (Technology Readiness Level) och CRL (Cost Readiness Level) att använda i kommunikation för att söka resursstöd och/eller utvecklingspartner.

Område: Idéhantering och generering,
Ägare: RISE,
För vem: Enskilt företag
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Kunden får en struktur och överblick över sitt innovationsbehov för att utvecklas inom företaget. Identifierar kompetensbehov.
Fördelar: Ett tydligt stöd när innovationen ska presenteras för investerare. Identiferar kompetensbehov.
Genomförandetid: En itterativ process mellan företag och genomförare, kräver 2-5 arbetsträffar
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Linus Arnold
E-Post: linus.arnold@ri.se
Telefon: