Kulinarisk resa genom Halland

Kulinarisk resa genom Halland är en förening av halländska företag som arbetar småskaligt och hantverksmässigt. Många av medlemmarna samarbetar för att stärka varandra, tillexempel genom att använda varandras råvaror eller skapa nya produkter tillsammans.

Alla använder lokala råvaror så långt det är möjligt och strävar efter att hålla en hög kulinarisk nivå. På det sättet kan de bidra till landsbygdens utveckling och erbjuda besökarna en matupplevelse utöver det vanliga.

Varje år ges en karta ut med de företagen som är med i Kulinarisk resa. Detta blir gemensam marknadsföring där alla företagen hjälps åt att sprida kartan. Kartan ligger även hos turistbyråerna vilket är ett bra sätt att nå turisterna.

Område: Idéhantering och generering, Uppskalning, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Region Halland,
För vem: Små och medelstora livsmedelsproducenter med stort engagemang och kunnande.
Strategisk tidshorisont för företag:
Resultat: Främja medlemmarnas ekonomiska intresse samt stärka företagare på landsbygden inom livsmedelssektorn.
Fördelar: Finna stöd och mentorskap hos varandra, gemensam marknadsföring och förstärka kunskap och kompetens.
Genomförandetid:
Kommentarer: Gårdsbutiker med ekologiska grönsaker blandas med lokala surdegsbagerier, prisbelönta restauranger och caféer.
Kontakt:
Namn: Anna-Maria Spaniol
E-Post: anna-maria@hallandsmatgille.se
Telefon: 0346-21 67 06