Låna en expert inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling

Livsmedelsutveckling Sydost har tagit fram ett koncept som erbjuder 15 av regionens livsmedelsföretag kostnadsfri expertkompetens under 20 timmar. Mer information hittar du i länken till erbjudandet.

Område: Utmaning / Behov, Kommersialisering,
Ägare: Livsmedelsutveckling Sydost (Region Kalmar län),
För vem: Enskilt företag
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och långsiktig
Resultat: Problemlösning/förståelse av en utmaning för företaget.
Fördelar: Stödet vänder sig till små och medelstora livsmedelsföretag i regionen och ger möjlighet till att få konsulthjälp med en utmaning inom området försäljning, marknadsföring eller produktutveckling, till en starkt reducerad kostnad.
Genomförandetid: Stödet omfattar 20 timmar till 15 utvalda företag inom Region Kalmar län.
Kommentarer: Kräver att företaget fyller i blanketter kring de-minimisstöd Läs mer här: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/forordning-om-stod-av-mindre-betydelse/
Kontakt:
Namn: Thomas Isaksson
E-Post: thomas.s.isaksson@regionkalmar.se
Telefon: 0480-448 361