Marknadslyftet

Projektet Marknadslyftet är en utbildningsserie där östgötska lantbruksföretag får lära sig mer om exempelvis försäljning, marknadsföring och hur man kan jobba exempelvis med sociala medier. Under projektets gång arrangeras det ett 20-tal kurser och seminarier som syftar till att stärka företagens kompetens och förmåga inom marknadsföring och försäljning. Alla aktiviteterna är fristående men synkroniseras och koordineras så att deltagarna har möjlighet att planera och välja utifrån sitt behov.

Ägare av projektet: Vreta Kluster (Östergötland)

 

 

Område: Uppskalning, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare:
För vem: Lokala livsmedelsproducenter och entreprenörer i de gröna näringarna
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Vreta Kluster vill hjälpa de lokala livsmedelsproducenterna och entreprenörerna i de gröna näringarna att möta intresset hos konsumenterna och helt enkelt bli bättre på att själva berätta vad de gör.
Fördelar:
Genomförandetid: 2020-2021
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Jesper Lindström
E-Post: jesper@jlutveckling.nu
Telefon: