Nifa – hållbar affärsutveckling

Ett program för hållbar affärsutveckling utarbetat i Värmland. Avsett för max 15 företag att ingå i under ett år och innefattar kurstillfällen, eget arbete och studieresor med fokus på det egna företagets utveckling. Omfattar områden som produktutveckling, marknadsföring, sälj i teori & praktik, lagar & regler, ekonomi & organisation. i materialet ingår underlag för innovationsupphandling, avtalsunderlag, intervjuunderlag för ansökande företag etc.

Se programmet 2017 HÄR

Område: Match-making, Uppskalning, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Nifa,
För vem: SME i Värmland
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Kunskapslyft inom områdena nulägesanalys, produktutveckling, sälj, marknadsföring, lagar & regler, ekonomi & organisation. Tillgång till nätverkande och studieresor.
Fördelar: Ger brett kunskapslyft för företaget. I programmet ingår underlag för genomförande.
Genomförandetid: 1 år
Kommentarer: Bra dynamik med grupper om åtminstone 10 företag, gärna erfarna blandat med nya företag.
Kontakt:
Namn: Claes Jonasson
E-Post: claes.jonasson@nifa.se
Telefon: 0725-14 98 59