RISE JoL pilotanläggning

Tillgänglig pilothall för utveckling och småskalig tillverkning av livsmedel, framförallt charkprodukter. Kan göras av RISE enbart eller tillsammans med kund

Område: Verifiering, Uppskalning,
Ägare: RISE,
För vem: främst SME
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och Långsiktigt
Resultat: Utvecklad produkt eller processparametrar för produktion av produkten enligt kunds önskemål.
Fördelar: Kostnadseffektiv tillgång till utrustning och produktutveklingskompetens på RISE.
Genomförandetid: Olika, 1 till 4 veckor?
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Maria Åberg
E-Post: maria.aberg@ri.se
Telefon: