Steps to Export – food

Hjälp till SME att hitta exportmöjligheter för sin produkt. Business Sweden har ett koncept med besök, intervjuer och workshops med företag. En del av konceptet har anpassats för livsmedelsföretag. Kan även utformas som nätverk.

Område: Kommersialisering, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Livsmedelsacceleratorn,
För vem: SME i SE
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Företaget får bättre beslutsunderlag och mer kunskap om sina exportmöjligheter.
Fördelar: Hjälp till anpassad exportsatsning för företaget, utifrån mål och förutsättningar.
Genomförandetid: 6 mån.
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Linus Arnold
E-Post: linus.arnold@ri.se
Telefon: 072-237 62 71