Tematiska seminarier

Aktuellt tema identifierat genom företagsbehov (kan t ex bygga på intervjuer). Seminarie på temat anordnas under vilket man också försöker fånga upp de enskilda företagens utmaningar för att kunna lotsa klokt till rätt kompetens.

Område: Utmaning / Behov,
Ägare: RISE,
För vem: Branschförening, företagskluster
Strategisk tidshorisont för företag: Kompetenshöjande i nuläge, även långsiktigt
Resultat: Deltagarna får ny information och kunskap om specifikt ämne och det ges tillfälle för anordnande organisation att ytterligare förstå företagets behov och kunna lotsa till rätt kompetens.
Fördelar: Kan fungera som ett bra tillfälle för matchmaking genom att innovationsstödjaren möter företaget och får inblick i dess behov. Själva seminarietillfället ger företagen kunskap och möjlighet till nätverkande med andra seminariedeltagare.
Genomförandetid: Relativt kort, beroende på tid att hitta och boka talare
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Maria Åberg
E-Post: maria.aberg@ri.se
Telefon: