Exportnätverket (VGR)

Exportnätverket i VGR bildades som en naturlig följd av att Steps to export genomförts tillsammans med Business Sweden. Nätverket riktar sig till SME i regionen som exporterar eller nyligen har påbörjat sin exportresa, samt några få stora företag med exporterfarenhet. Nätverket omfattar ca 35 företag och håller tre träffar per år (2018-2019), gärna förlagda hos någon av de medverkande företagen. Varje träff omfattar ett tema och består av inspiration, kunskap, grupparbeten och nätverkande.

 

Område: Utmaning / Behov, Kommersialisering, Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Livsmedelsacceleratorn (Västra Götaland),
För vem: Företag i VGR
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Skapar goda kontakter och ökad relevant kunskap om export
Fördelar: Det är inspirerande att hålla träffarna ute hos de medverkande företagen. Då får man naturligt en inblick i det företagets styrkor och utmaningar kopplat till deras export. Företaget som håller träffen kan också påverka träffens tema.
Genomförandetid: Löpande
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Linus Arnold
E-Post: linus.arnold@ri.se
Telefon: 072 237 62 71