Fördjupningsinsatser

RISE Jordbruk och Livsmedels alla specialkompetenser inom livsmedel kan erbjudas. Kompetenser inom hygien, sensorik, textur, processteknik och hållbarhet (sustainability) som kan användas enskilt eller tvärvetenskapligt så att kundens önskemål uppfylls.

Område: Utmaning / Behov, Verifiering,
Ägare: RISE,
För vem: Företag, bransch
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och Långsiktigt
Resultat: Akut problemlösning/förståelse, kvantitativa och kvalitativa resultat med avseende på kundens frågeställning.
Fördelar: RISE JoL har kompetens inom hygien, sensorik, textur, processteknik och hållbarhet (sustainability) som kan användas enskilt eller tvärvetenskapligt så att kundens önskemål uppfylls.
Genomförandetid: Allifrån snabba expertsvar till utvecklingsprojekt över år.
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Maria Åberg
E-Post: maria.aberg@ri.se
Telefon: 0705-27 96 44