FoU kort (bas + avancerat)

Finansieringsmöjlighet för SME att genomföra innovation.

Område: Verifiering, Uppskalning,
Ägare: Livsmedelsacceleratorn,
För vem: SME i VGR
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och Långsiktigt
Resultat: Baskortet ger möjlighet till förstudie alt mindre uppdrag (50'kr) medan Avancerat ger möjlighet till större utvecklingsprojekt (upp till 500'kr). Kräver inkind från företagen.
Fördelar: Ger möjlighet till företag som saknar eget utvecklingskapital.
Genomförandetid: Allifrån snabba expertsvar till utvecklingsprojekt över år.
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Linnéa Qvirist
E-Post: linnea.qvirist@ri.se
Telefon: