Hållbarhetsblomman från HallandsMatgille

Hallands Matgilles arbetsmodell Hållbarhetsblomman fokuserar på 12 utvalda hållbarhetsteman och gör det enkelt att få en överblick på företagets hållbarhetsarbete, att identifiera  utvecklingspotentialer och att hitta nya verktyg inom varje tema.

Hållbarhetsblomman utgår från hållbarhet som drivkraft och verktyg för utveckling. Modellen är utvecklad av Hallands Matgille och är unikt utvecklad för att passa för små och medelstora livsmedelsföretag som vill arbeta mer hållbart. Hållbarhetblommans fyra blad tar upp de viktiga fundamenten: god ledning, miljömässig integritet, socialt välmående och ekonomisk resiliens, där hållbar ledning är motorn som driver utvecklingen framåt.

Kontakta Hallands Matgille för mer information om Hållbarhetsblomman och hur du kan använda arbetsmodellen när du arbetar med att lyfta in hållbarhets i målgruppens verksamhetsplaner och affärsutveckling.

hallandsmatgille.se

 

 


Filer:
Hallands Matgille Arbetsmodell - Hallands Matgille Arbetsmodell


Citat:
Hallands Matgilles arbetsmodell finns till för företag som vill utvecklas, för planering och strukturerat arbete och för att underlätta samarbete mellan olika aktörer med en gemensam modell. -


Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Region Halland,
För vem: Små och stora livsmedelsföretag
Strategisk tidshorisont för företag:
Resultat: Affärsutveckling med hållbarhetsfokus
Fördelar: Genomlysning av företagets verksamhetsplan i syfte att väva in hållbarhetsperspektivet utifrån fyra områden: Ledarskap, Miljö, Socialt och Ekonomiskt.
Genomförandetid:
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Helena Nöjd
E-Post: helena@hallandsmatgille
Telefon: +46 (0)708 69 64 27