Innovationsgille (Skåne)

Ett innovationsgille arrangeras när ett område med stark innovationspotential har identifierats och där samverkan mellan olika aktörer krävs. Utifrån en inledande konkret berättelse, arbetar man dialogbaserat med att utbyta erfarenheter, reflektera över sin egen och andras roll och genom praktisk handling starta arbetet med att utveckla nya produkter, koncept och tjänster inom det aktuella fältet.

Område: Utmaning / Behov,
Ägare: Livsmedelsakademin,
För vem: Flera aktörer tillsammans
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Samverkan som leder till utveckling av produkter, koncept, tjänster.
Fördelar:
Genomförandetid:
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Jannie Vestergaard
E-Post: Jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se
Telefon: