Låna en expert inom nutrition och mikrobiologi

Livsmedelsutveckling Sydost har tagit fram ett koncept som erbjuder regionens livsmedelsföretag kostnadsfri expertkompetens under 1-10 timmar. Läs mer i länken till erbjudandet.

Område: Utmaning / Behov, Verifiering,
Ägare: Livsmedelsutveckling Sydost (Region Kalmar län),
För vem: Enskilt företag
Strategisk tidshorisont för företag: Kort- och långsiktig
Resultat: Problemlösning/förståelse av en utmaning för företaget.
Fördelar: Stödet vänder sig till små och medelstora företag inom livsmedelsproduktion (ej primärproduktion) i och ger möjlighet till att få kostnadsfri hjälp med en utmaning inom området nutrition och/eller mikrobiologi.
Genomförandetid: Stödet omfattar 1 – 10 timmar.
Kommentarer: Kräver att företaget fyller i blanketter kring de-minimisstöd. Läs mer här: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/forordning-om-stod-av-mindre-betydelse/
Kontakt:
Namn: Thomas Isaksson
E-Post: thomas.s.isaksson@regionkalmar.se
Telefon: 0480-448 361