MatLusts innovationsprogram

Med MatLusts innovationsprogram kommer företag snabbare framåt med sin produkt och kan mejsla fram det som är unikt och säljbart på marknaden.

Anledningar för företagare att delta:

  • Du får ny kunskap och verktyg för att ta din produkt till marknaden.
  • Du jobbar löpande med din egen produkt och förfinar den.
  • Du får arbeta med olika aspekter kring hur du kan göra insteg på marknaden och produkten mer framgångsrik, innovativ och lönsam.
  • Du får kontaktytor och nätverk med andra företag och experter. Vi gör studiebesök och får inspiration av innovativa företag.
  • Du får individuell rådgivning under programmets gång.
  • Innovationsprogrammet leds av experter med kunskap och erfarenhet av såväl innovationer som affärsutveckling och matföretagande.
Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: MatLust (Region Stockholm),
För vem: Små och medelstora företag inom eller med anknytning till livsmedelsbranschen och som antingen har nya livsmedelsprodukter eller idéer med hållbara och innovativa inslag som de vill ta till marknaden.
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktig
Resultat: Ny kunskap och nya verktyg för att nå marknaden och nya nätverk, med andra företag och med experter. För de som blir uttagna att delta i innovationsprogrammet är kravet att arbeta löpande med sin produkt.
Fördelar: Programmet omfattar både arbete i grupp och individuell rådgivning.
Genomförandetid: Innovationsprogrammet består av 8 halvdagar inkl. lunch i Södertälje och Stockholm.
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Eva Helén
E-Post: eva.helen@sodertalje.se
Telefon: 08-523 010 00 (vxl)