Politikernätverk (Skåne)

Politikernätverket samlar politiker och högre tjänstemän från skånska kommuner och fungerar som en plattform för möten mellan näringsliv och kommuner som kan utveckla nya samarbeten och skapa nya förutsättningar för framtidens offentliga mat.

Område: Utmaning / Behov,
Ägare: Livsmedelsakademin,
För vem: Samverkan mellan kommun och näringsliv för den offentliga maten.
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktigt
Resultat: Kan skapa
Fördelar:
Genomförandetid: Löpande
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Lotta Törner
E-Post: lotta.torner@livsmedelsakademin.se
Telefon: