Timbanken i Halland

Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden.

  • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Rådgivningen och konsulthjälpen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Område: Affärs och Verksamhetsutveckling,
Ägare: Region Halland,
För vem: Timbankens konsulttimmar gäller de som är företagare eller ska starta bolag i någon av kommunerna Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka. 
Strategisk tidshorisont för företag: Långsiktig
Resultat: Ökad kunskap kopplad till en utmaning i företagets verksamhet.
Fördelar: Med hjälp av en expert får företaget kostnadsfri rådgivning med tillgång till specialister inom en rad olika områden.
Genomförandetid: Timbank med max fem timmar per år av kostnadsfri rådgivning.
Kommentarer:
Kontakt:
Namn: Hans Bergsten
E-Post: hans.bergsten@regionhalland.se
Telefon: 0707-96 45 95