Forskning, omvärld och trender – Livsmedelsutveckling Sydost omvärldsspanar!

Forskning, omvärld och trender – Livsmedelsutveckling Sydost omvärldsspanar!

2020-06-15 Uncategorized 0

 

Bredda dina perspektiv!
Ta del av Livsmedelsutveckling Sydosts omvärldsspaningar med fokus på livsmedel!

Under våren 2020 startade man i Kalmar län en gedigen forsknings- och omvärldsbevakning för sina livsmedelsföretag i regionen!

Utskicken vänder sig i första hand till företag, företagsfrämjare och offentliga aktörer i Kalmar län, då bevakningen är en del av ett regionalt utvecklingsprojekt, men breven är intressanta även för den med verksamhet utanför länet.

I utskicket för vecka 25 hittar ni ett sammanfattning av vad Mintels trendföreläsning den 2 juni, varför små förpackningar kan vara mycket klimatsmarta jämfört med stora och om rapskakor och deras fina proteinsammansättning. Läsa mer och registrera sig kan man göra HÄR