Hur snabbt kan livsmedelsproduktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

Hur snabbt kan livsmedelsproduktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

2021-10-15 Uncategorized 0

För att nå livsmedelsstrategins mål behöver de livsmedel som produceras matcha det som efterfrågas av konsumenterna. Men vad är det som styr konsumenternas efterfrågan och hur får vi till matchningen med svenska livsmedel? En ökad inhemsk produktion av proteingrödor, med fokus på baljväxter, och hur det kan bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem är högaktuella frågor.

Jordbruksverket håller ett digitalt lunchseminarium via Zoom den 23 november i serien ”Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin”. För mer information och anmälan, klicka här.