Innovations- och forskningsagenda för livsmedelssektorn 2020 – Framtidens hållbara tillväxtnäring

Innovations- och forskningsagenda för livsmedelssektorn 2020 – Framtidens hållbara tillväxtnäring

2020-06-08 Uncategorized 0

 

Nu är Sweden Food Arenas forsknings- och innovationsagenda lanserad!

För att kunna bidra till att genomföra regeringens livsmedelsstrategi samt nå vår vision, våra mål och missioner behövs en gemensam innovations- och forskningssatsning i livsmedelssektorn utifrån näringens behov.

Det behövs ny kunskap och kompetens som kommer företagen till nytta samt ett ökat samarbete mellan näringsliv, myndigheter, akademi och politik. Med vår agenda vill vi ge inspiration till att tänka nytt, tänka stort och tänka tillsammans.

Ta del av forsknings- och innovationsagendan till sin helhet här!