Macklean Insikter #12 – Klimat!

Macklean Insikter #12 – Klimat!

2020-05-14 Uncategorized 0

Trots att Sveriges livsmedelsproduktion är en av världens mest hållbara ger den upphov till omkring en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska livsmedelsbranschens klimatpåverkan krävs samarbete och engagemang från aktörer i alla led i värdekedjan och ansvarstagande för utsläpp bortom den egna verksamheten.

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste, och precis som i alla andra sektorer och branscher behöver aktörer i livsmedelskedjan ta en aktiv roll för att minska utsläppen. Insikter #12 beskriver den svenska livsmedelskedjans klimatpåverkan idag samt pekar ut möjliga vägar framåt. Många livsmedelsföretag har redan börjat agera men fler behöver göra detsamma, och i rapporten identifieras två drivkrafter för ett stärkt klimatarbete hos svenska livsmedelsföretag: Växande krav på och intresse för produkter med lågt klimatavtryck, samt potential för kostnadsbesparingar i den egna verksamheten.

HÄR kan du ladda ner hela rapporten från Macklean