Mackleans rapport: Insikter #10 – Innovation

Mackleans rapport: Insikter #10 – Innovation

2018-11-29 Uncategorized 0

Intresset för innovation ökar, och det finns stora möjligheter för företag i livsmedelsbranschen att skapa ökad tillväxt och lönsamhet genom ett ambitiöst innovationsarbete. Trots detta ligger livsmedelskedjan efter andra branscher i förmågan att skapa kommersiellt framgångsrika innovationer, som går bortom små förbättringar och line extensions. En stärkt innovationsförmåga är en nyckelfaktor till långsiktig överlevnad och konkurrenskraft – utan den tappar alla verksamheter sin relevans över tid. Du hittar rapporten HÄR.