SAMLA Sverige omvärldsanalys april 2018

SAMLA Sverige omvärldsanalys april 2018

2018-11-29 Uncategorized 0

På SAMLA Sveriges ERFA-träff i april 2018 höll Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin, en uppskattad presentation med titeln ”Livsmedelframtidens näring? Hot och möjligheter”. Den visar på utmaningarna i livsmedelssystemet och inspirerar kring lösningarna. Du hittar den HÄR.