Sweden Innovation Days 17-20 januari 2022

Sweden Innovation Days 17-20 januari 2022

2022-01-10 Omvärldsbevakning 0

Ett kostnadsfritt, digitalt evenemang under dagarna 4 med fokus på vilka förflyttningar som behöver genomföra för att nå de globala målen.

We need to innovate how we innovate!

Mer information hittar du på hemsidan:
https://swedeninnovationdays.se/