TIPS! e-utbildning om livsmedelstillsatser för livsmedelsföretag

TIPS! e-utbildning om livsmedelstillsatser för livsmedelsföretag

Har ni kontakt med livsmedelsföretag som vill veta det viktigaste om tillsatser i livsmedel?

Tipsa då om Livsmedelsverkets e-utbildning som på ett enkelt sätt ger dig kunskap om tillsatser i livsmedel.

I utbildningen får man lära sig

  • vad en livsmedelstillsats är
  • hur man hittar i lagstiftningen som styr tillsatser.
  • vad skillnaden är mellan ett vanligt livsmedel och en livsmedelstillsats.
  • hur tillsatser ska anges i märkningen
  • hur man tar reda på om en viss tillsats är godkänd i ett visst livsmedel.

I e-utbildningen får man genom övningar och exempel reda på hur lagstiftningen om tillsatser ska tillämpas. Övningarna är utformade utifrån en inspektörs synvinkel men är lika relevanta för den som har företag eftersom fokus ligger på att hitta i och förstå lagstiftningen.

läs mer HÄR