Goda affärer – cirkulär bioekonomi

Goda affärer – cirkulär bioekonomi

2021-12-06 Omvärldsbevakning 0

 

Ditt svinn kan bli någon annans vinnande resurs genom cirkulär bioekonomi. LRF Trädgårds nya satsning ”Goda affärer cirkulär bioekonomi” ska hjälpa svenska trädgårdsföretagare att hitta nya affärer kring sin redan goda resurseffektivitet. Utbildningsprogram och webbinarier drar igång i november 2021 står att läsa på LRFs hemsida.

Nya djupintervjuer som har gjorts med ett antal trädgårdsföretag på uppdrag av LRF Trädgård, visar att odlarna är resurseffektiva och har kommit långt på resan mot en fossilfri produktion, men att företagen har svårt att hitta den goda affären rörande klimatsmart produktion.

‒ Det finns en stor innovationspotential för cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen när det gäller nya samarbeten och utveckling av produkter och tjänster. Vi vill hjälpa till att göra de här nya samarbetena möjliga, säger Gunnar A Johansson, projektledare för ”Goda affärer cirkulär bioekonomi trädgård”.

Kräver samarbete

Därför drar nu utvecklingsprogrammet ”Goda affärer” igång som ett stöd för trädgårdsföretagare som vill utveckla sin affärsverksamhet vidare, bli stärkta som företagsledare och bygga nya goda affärer. En cirkulär produktion måste ofta ske i samarbete med andra företag eller samhället i övrigt, alltså kommer deltagarna göra sin utvecklingsresa tillsammans med 6-12 andra företagare, där de bygger vidare på sina egna verksamheter med inspiration och stöd av varandra, tillsammans med några av den gröna näringens bästa ledarutvecklare.

‒ Ditt avfall kan vara ett annat företags vinnande resurs, och för att hitta den lösningen krävs ofta nya samarbeten och infallsvinklar. Det är den typen av utveckling vi vill se hos företagarna i ”Goda affärer”, berättar Gunnar A Johansson.

Matchning med forskare

Undersökningen visade även att flera av trädgårdsföretagarna har idéer om nya produkter, processer, metoder eller tjänster med inriktning mot cirkulär bioekonomi, men att de inte riktigt vet hur de ska gå vidare med sina koncept. Därför startar även ”Innovationsspåret” i höst.

‒ Innovationsspåret drivs i samarbete med forskare och experter från RISE och SLU. Målet med projektet är att ge trädgårdsföretagare expertstöd i utveckling och test av deras idéer. Blir man antagen till innovationsspåret kommer man bli ihopmatchad med en eller flera forskare som hjälper företagaren att pröva eller förverkliga sin innovation, säger Gunnar A Johansson.

Webbinarier under hösten

Alla trädgårdsföretagen som deltog i undersökningen var positiva till att jobba cirkulärt, vara resurseffektiva och fossilfria , och flera av dem hade redan kommit långt i det arbetet. Trots detta var det bara 25 procent av dem som visste vad begreppet ”cirkulär bioekonomi” står för.

‒ Målsättningen är att en majoritet av trädgårdsnäringens företagare ska veta vad cirkulär bioekonomi är och hur implementering av detta kan påverka deras verksamhet. Därför kommer vi komplettera de två utbildningsprogrammen med flera webbinarier under året, som är öppna för vem som helst att delta i för att lära sig mer om hur man utvecklar sitt företag kring cirkulär bioekonomi, säger Gunnar A Johansson.

Källa: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/goda-affarer–cirkular-bioekonomi/