Retailtech – pitchmöte med bransch och akademi, 24 augusti

Retailtech – pitchmöte med bransch och akademi, 24 augusti

2018-06-27 Uncategorized 0

VINNOVA har öppnat erbjudanden inom legal- och retailtech liksom fashion- och foodtech där Handelsrådet är måna om att handelssektorn stämmer upp och visar på intresset för forskning och innovation. Det gäller Vinnovas erbjudanden Från analog till digital: legaltech och retailtech och Från linjär till cirkulär: fashiontech och foodtech.

Projektledare och huvudsökande erbjuds att prova sin ansökan i en workshop där man får pitcha sin projektidé och få information om utlysningarna. Handelsrådet kommer också att använda detta tillfälle för utvärdering för vilka ansökningar vi vill ge stöd i form av medfinansiering. Läs mer på Handelsrådets hemsida