Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Så går det för livsmedelskedjan

Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Så går det för livsmedelskedjan

2021-05-27 Omvärldsbevakning 0

Jordbruksverket har den 1 juni sin årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.

Under lunchseminariet fokuseras det på resultaten i Jordbruksverkets årliga uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Dem för också ett samtal mellan en lantbrukare och handlare om hur vi får konsumenter att välja och betala för svenska mervärden. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inleder lunchseminariet.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

 

När: 1 juni kl. 12.00-13.00

Vart: Digitalt via Zoom

Sista anmälningsdag: 28 maj

Anmälningslänk: Här