Klimatförändringarna kan öka risken att bli sjuk av maten

Klimatförändringarna kan öka risken att bli sjuk av maten

2021-12-06 Omvärldsbevakning 0

Högre medeltemperatur, ökad nederbörd eller torka, samt mildare vintrar kan göra att det blir mer bakterier, virus, parasiter och mögelgifter i mat och dricksvatten.

Det visar en ny rapport från Livsmedelsverket som också ger förslag på åtgärder för att möta de nya utmaningar som klimatförändringarna för med sig.

Läs mer här