Sweden Food Arena inleder förstudie som ska främja innovationer i livsmedelskedjan

Sweden Food Arena inleder förstudie som ska främja innovationer i livsmedelskedjan

2021-12-06 Omvärldsbevakning 0

Hur ska livsmedelskedjan ta sig till topp tre i innovationsrankningar i Europa till år 2030?  Det hoppas Sweden Food Arena kunna svara på efter förstudien som nu inleds.

Medel till förstudien har beviljats av Tillväxtverket som ser fram emot att få ta del av resultaten.

– Förstudien ska utreda tre fokusområden som vi ser som ett första steg mot en större långsiktig satsning. Det är satsning på nationell samverkan kring forskning och innovation, ökat nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsföretag samt en satsning på regionalt innovationsstöd genom samordning mellan nationella och regionala aktörer, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket.

Sweden Food Arena vill få livsmedelskedjan att kraftigt klättra uppåt i innovationsrankningen i Europa för att matcha målen i riksdagens livsmedelsstrategi. Men för att nå målen i strategin ser arenan att det behövs ett utvecklat och modernt innovationssystem.

– Ett system, anpassat för en mångfald av företag, oavsett geografisk placering och storlek med fokus på att omsätta kunskap till lösningar som efterfrågas av marknaden, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena.

Länk till pressmeddelandet https://swedenfoodarena.se/sweden-food-arena-vill-fa-foretag-inom-livsmedelskedjan-till-innovationstoppen/