Livsmedelsföretagens synpunkter på kommande forskningspolitik

Livsmedelsföretagens synpunkter på kommande forskningspolitik

2019-11-27 Uncategorized 0

Behöver du tillgång till bra samlade siffror om livsmedelsindustrin? Här har du några samlade! Tack till Livsmedelsföretagen för viktiga synpunkter och en bra sammanställning!

SAMMANFATTNING: Den svenska livsmedelsbranschen har potential att bli världsledande på att utveckla och producera livsmedel som underlättar hälsosamma matvanor och som har minimal påverkan på klimat och miljö. För att nå dit har Livsmedelsföretagen följande förslag på riktade satsningar med syfte att förstärka och förbättra svensk livsmedelsforskning och -innovation:
• Öka stegvis de statliga FoI-satsningarna till minst 400 miljoner kr
• Arbeta utifrån ”missions”
• Använd rätt finansieringsinstrument på alla nivåer
• Stärk befintliga samverkansinitiativ
• Skapa smartare och mer sammanflätat holistiskt system för innovationsstöd
• Bredda och stärk instituten
• Höj forskningskompetensen i form av fler doktorer
• Inför ett nationellt ansvar för livsmedelsinriktade högre utbildningar