– Jag talar nog för alla landets skogs- och lantbrukare när jag säger – äntligen! Några av landets allra viktigaste framtidsfrågor finns i Anna-Caren Sätherbergs ministerportfölj. Det handlar om hållbarhet, klimat, skog, mat och jobb. Först och främst vill jag önska Anna-Caren Sätherberg god arbetslust inför det viktiga nya uppdraget, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Hösten har visat på hur viktig posten är för det svenska jord- och skogsbruket. Utan en landsbygdsminister har Sverige saknat en röst i de viktiga EU-diskussionerna kring skogen och framtidens jordbruk.

Palle Borgström passar på att lyfta tre krav på nya landsbygdsministern:

1. Prioritera de viktiga EU-mötena. Sverige är ett föredöme inom skogs- och jordbruket. Just nu pågår många viktiga processer i EU som kommer att avgöra utvecklingen av jord- och skogsbruket i Sverige under flera decennier. Det är avgörande för svenskt lantbruk att vi har en representant från regeringen på plats i Bryssel.

2. Agera på vårt hållbara krispaket. Priserna på insatsvaror har skenat den senaste tiden och hotar svensk livsmedelsproduktion. Klimatet har inte råd med prisutvecklingen och det har inte heller vi lantbrukare. Det ligger ett färdigt sexpunktsförslag på nya landsbygdsministerns bord.

3. Bidra till ökad försörjningstrygghet. Riksdag och regering har beslutat om ökad livsmedelsproduktion. Vi behöver reformer som främjar det och ökar arbetstillfällen, ökar skatteintäkter och minskar gapet mellan stad och land.