Ny handlingsplan för livsmedelsstrategin 2020-2025

Ny handlingsplan för livsmedelsstrategin 2020-2025

2020-01-07 Uncategorized 0

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 innehåller satsningar på  122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Ett av regeringsuppdragen har gått till Vinnova för att stärka innovationsarbetet inom den svenska livsmedelskedjan, dels genom ökad innovationshöjd, dels genom att främja ökad tvärsektoriell samverkan, t.ex. i formen av ett forum för samverkan.

Det är så glädjande att vårt samarbete i SAMLA är omnämnt i uppdraget. Heja oss för det! Så här är det skrivet i uppdraget Genom att arbeta flexibelt och användarcentrerat, kan man maximera nyttan för livsmedelskedjan. Arbetet ska ske i nära samarbete med bl.a. Sweden Food Arena och SAMLA Sverige samt myndigheterna kopplade till livsmedelskedjan. Här kan du hitta handlingsplanen och länkar till de olika uppdragen som handlingsplanen omfattar https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/