Regeringskansliet: Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas

Regeringskansliet: Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas

2022-05-02 Omvärldsbevakning 0

Näringsdepartementet skickade den 29 april ut ett pressmeddelande om att Sveriges säkerhetsläge har försämrats. Detta medför ett ökad behov av att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap. Regeringen har som ett led av arbetet beslutat tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Till särskild utredare utses Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Citat från Näringsdepartementets pressmeddelande:
”– Näringslivet har en avgörande roll för att Sverige ska kunna motstå och hantera allvarliga fredstida krissituationer och en situation med höjd beredskap och då ytterst krig. En långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer på den nationella, regionala och lokala nivån är därför fortsatt mycket viktig när Sverige tar nästa steg för att stärka livsmedelsberedskapen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.”

Hela pressmeddelandet hittar du i sin helhet på Regeringen.se eller klicka här.