Riskkapitalet måste nå fler kvinnor

Riskkapitalet måste nå fler kvinnor

2021-05-27 Uncategorized 0

Endast 1 procent av riskkapitalet går till kvinnor som startar bolag inom tech, visar Di Digitals årliga kartläggning av riskkapitalets fördelning under 2019. Det innebär att bara 1 procent av totalt 27,2 miljarder kr gick till bolag* som grundats av kvinnor. Det är också samma fördelning av investeringarna som under de tre föregående åren då undersökningen genomförts. Enligt Danske Banks årliga undersökning av 1 000 nordiska startupbolag är kvinnliga grundare underrepresenterade i företag som har en digital affärsmodell men även inom områden där det finns störst tillväxtpotential. Det anser banken vara en av anledningarna till varför fördelningen av riskkapitalet mellan könen är skev i Sverige.

Den 2 juni genomför Dagens industri i samarbete med Danske Bank ett webbinarium för att diskutera de insatser som krävs för att riskkapitalet ska nå fler kvinnor. Hur får vi fler kvinnor att vilja starta företag och hur tar vi tillvara på de stora idéerna som riskerar att gå förlorade när traditionella strukturer, invanda mönster och så kallad “unconscious bias” står i vägen? Hur skapar vi en jämställd tillgång till finansiering som på lång sikt skapar ett mer konkurrenskraftigt Sverige? Varför väljer kvinnor inte digitala skalbara affärsmodeller i samma utsträckning som män? Och varför är det så få som  satsar på ex Gaming, Healthcare och Fintech där det finns tillväxtpotential?

 

2 juni kl 08:30-09:30

Läs mer om webbinariet och anmäl dig kostnadsfritt här