Sök stipendium för forskning och entreprenörsskap

Sök stipendium för forskning och entreprenörsskap

2018-06-08 Uncategorized 0

Entreprenörsstipendium
För den som äger ett företag som varit affärsdrivande i två år och önskar en utbildningsaktivitet inom logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi, eller design.

Forskningsstipendium
För den som behöver forskningsmedel för ett forskningsprojekt inom antingen logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi eller design.

Sök stipendium för forskning och entreprenörskap