Stöd i att gå från linjär till cirkulär affärsmodell

Stöd i att gå från linjär till cirkulär affärsmodell

I projektet C-voucher kan små och medelstora företag, bl a inom livsmedelsområdet, söka stöd i två olika program för att utveckla en cirkulär affärsmodell. Ansökan är öppen aug-okt 2019 för det lilla programmet och okt-dec 2019 för det stora programmet. Se informationspresentation HÄR