Utlysning som kan passa SAMLA eller någon av er inom SAMLA?

Utlysning som kan passa SAMLA eller någon av er inom SAMLA?

2020-08-19 Uncategorized 0

Främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs

Data blir allt viktigare för företag för intern effektivisering och uppföljning och för att vidareutveckla eller utveckla helt nya affärsmodeller. Sverige ligger efter andra jämförbara länder i att nyttja data för affärsutveckling. Framförallt små och medelstora företag behöver lyfta sitt användande av data för att förbli konkurrenskraftiga.

Tillväxtverket har under vintern gjort en kartläggning av tillgång till data i olika branscher och sektorer som en del av regeringsuppdraget “Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs”. Den visar att det finns god tillgång till data med stor potential i många branscher. Kartläggningen pekar särskilt ut att Tillverkningsindustri, Gröna näringar, Transportbranschen och Besöksnäringen har goda förutsättningar att utveckla nya affärer med hjälp av data.

Tillväxtverket öppnar nu baserat på resultatet i kartläggningen en utlysning till aktörer som arbetar med affärsutveckling, data och företagsfrämjande åtgärder i ovan nämnda branscher.

Läs o lär mer HÄR