Workshop om automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri

Workshop om automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri

2020-08-18 Uncategorized 0

 

Sweden Food Arena och PiiA (strategiskt innovationsprogram “Processindustriell IT och Automation”) bjuder in till en gemensam digital workshop tisdagen den 8 september, kl. 13.00-16.00. Ämnet är automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri.

I denna workshop identifierar vi tillsammans ett nyckelområde där automation och digitalisering verkligen skulle kunna göra skillnad för svensk livsmedelsindustri. För detta nyckelområde avser sedan PiiA att finansiera en förstudie på upp till 500 000 kronor, där medverkande industriparter bidrar med minst lika mycket.
Workshopen är nödvändig för att identifiera det område som, enligt vad branschen ser, har störst potential att ge snabba, konkreta och skalbara resultat. Några exempel på områden att diskutera under workshopen kan vara följande:

  • Robusthet
  • Effektivitet (Lean/Six Sigma)
  • Spårbarhet
  • System av system (design och integration)
  • Styrsystem
  • Robotik
  • Sensorer och maskiner

Eftermiddagens program innehåller information om PiiA och exempel på projekt som har genomförts i andra branscher. Härifrån kan vi dra många lärdomar för att lyckas med ett projekt som gynnar livsmedelsindustrin. Vi går även igenom den rapport som togs fram av PiiA under våren 2020 med fokus på digitaliseringens konsekvenser för livsmedelsindustrin. Läs den gärna här.

Läs mer och anmäl dig enligt instruktion här