En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygder

En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygder

2021-03-17 Uncategorized 0

Regeringen anvisar i regleringsbrevet till forskningsrådet Formas hur 117 miljoner från forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska finansiera forskning om livsmedel, den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling 2021. Totalt 2021-2024 uppgår satsningen till 572 miljoner kronor.

– Ny kunskap stödjer Sveriges ambition att gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig, med hållbart producerade förnybara råvaror från land och vatten. Samtidigt behöver vi säkerställa att det går att leva och växa i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Konkurrenskraften och det nationella kunskapssystemet i svenska livsmedelskedjan stärks genom satsningen. Forskning och innovation lägger grunden för Sveriges omställning till ett hållbart livsmedelssystem och är en viktig del av uppfyllandet av livsmedelsstrategins mål. Det nationella forskningsprogrammet tillförs därför 75 miljoner kronor 2021.

– Jag är glad att forskningsprogrammet för livsmedel nu förstärks och får en långsiktig finansiering. Det är viktigt för att kunna fortsätta utveckla forskningen inom livsmedelssystemet och bidra till ett konkurrenskraftigt livsmedelssystem samtidigt som miljömålen nås, säger landsbygdsministern.

Forskning och innovation behövs också för att ta till vara potentialen för utveckling av biobaserade värdekedjor från skog, jordbruk, hav och vatten, samt restströmmar från industrier och samhällen. En god och säkerställd tillgång till hållbart producerad biomassa från skogen, i linje med strategin för det nationella skogsprogrammet eftersträvas. 30 miljoner kronor avsätts 2021.

Läs hela nyheten HÄR