Södertälje och MatLust – värd för regional dialog inför FN-toppmöte

Södertälje och MatLust – värd för regional dialog inför FN-toppmöte

2021-03-17 Uncategorized 0

Livsmedel i fokus har tidigare skrivit om Food System Summit, FN:s toppmöte om hållbara livsmedelssystem. Toppmötet , som äger rum i september, har fokus på nya genomgripande åtgärder för att nå framsteg på alla målområden för hållbar utveckling. Nu meddelar Södertälje kommun och MatLust att de står värd för en regional dialog den 24 mars, som utgör en del av förberedelserna inför toppmötet.

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling har allt mer kommit i fokus. Dagens produktion och konsumtion av livsmedel påverkar både klimat och miljö och bidrar även i många fall till felnäring och ohälsa.

De flesta av världens ledare är överens om att livsmedelssystemen behöver förändras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt. Med anledning av detta har FN:s generalsekreterare António Guterres nu tagit initiativ till Food System Summit (FSS), som är planerat att äga rum i september 2021 i samband med FNs generalförsamling.

– Toppmötet är ett viktigt avstamp i arbetet mot hållbar utveckling både i Sverige och på global nivå. MatLust och Södertälje kommun har konkret och framgångsrikt visat hur samverkan och dialog kan skapa förutsättningar för förändring och därför är jag mycket glad för att genomföra den här dialogen tillsammans, säger Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson och ordförande i Svenska FAO-kommittén.

Läs hela nyheten HÄR